Du är ingen dörrmatta fast du är kvinna, 
feminist och kvinna, underbar kvinna, 
du vet ditt eget värde som kvinna, 
du vet att kvinnan och mannen är lika värda båda två.

mo4.jpg?1604544747