Älska och bli älskad, 
visa omsorg, 
visa medkänsla.

jaga12.jpg?1604435605