Det är sällan som två älskande är likadana i allt...alltid kommer det att finnas olikheter med...när man är kär, eller livet mellan två partner, måste man ta hänsyn till olikheter....om man inte gör det, då kan man till slut inte vara tillsammans längre...oenigheten tar slut på relationen.
Så allt hänger på det hur man handskas med olikheter...man måste vara flexibel...kunna ge och ta...om man lärt det, blir samvaron bra...kärleken blomstrar osv :)
Olikheter är att smälta samman t.ex genom att kompromissa...båda måste kompromissa...ingen förlorare och ingen vinnare.

Detta gäller alltså i all samvaro med andra människor...man måste lära sig att ge och ta.

svan-k%C3%A4rlek.jpg?1587444888