"Päähuivi, slöja"

On tapauksia, että nuori alaluokalla olevat tyttö pitää päähuivia, jossain päin Ruotsia, mutta se ei johdu Koraanin sanasta, Islamista.
Se johtuu oletettavasti kahdesta eri asiasta:
!.) vanhemmat pakottaa tytön pitämään päähuivia, vaikka eivät ole kovin uskovaisia, pitävät sitä vain tapana ja alistavat tyttäriä.
2.) Tyttö matkii äitiään.

Mitä Koraani sanoo asiasta?

24:31 sanoo että naiset peittäköön "sulonsa".

Slöja
islam.se -

Koraanin mukaan tyttö on nainen kun hän on puperteetissä ja puperteettihän tulee eri ikäisinä tytöille, se on individuaalista missä iässä se tapahtuu.

Milloin käyttää päähuivia?
Ennen murrosikää ei voida pitää vastuullisena. Ennen murrosikää pojat tai tytöt eivät ole vastuussa, profeetta - över honom vare frid - sanoi:

Pennan är lyft från tre: från barnet innan det nått puberteten, från den som sover tills denne vaknar och från den som förlorat förståndet till denne tillfrisknat.
- Abu Dāwud


Mutta Koraani sanoo tuon päähuivi, peittämisen, uskovaisille naisille.
Naisen siis pitää olla uskovainen m yös ennen kuin tuota voi alkaa käyttää käskynä naisille.


On otettava huomioon että vaikka onkin syntynyt muslimiperheeseen, ei se ole sanottua että tyttö on uskovainen.

Koraani on uskovaisille ihmisille.
Kaikki muslimit ei ole uskovaisia, mutta se on yleistä että kaikkia muslimitaustaisia sanotaan muslimeiksi, ottamatta huonioon onko he uskovaisia tai ei.

Jotta kiellot kouluissa ei koieastaan oole tarpeen alaluokilla, sillä päähuivi Koraanin mukaan koskee vain uskovaisia puperteettiin tulleita tyttöjä.

Tuokin on tulkintaa vain, sillä tätä voi myös tulkita niin että mitään pakkoa ei ole edes uskovaisille naisille pitää päähuivia.
Mutta jääköön se tulkinta pois tällä kertaa :)

 

-----------------------------------------------------------


Rasismi on pelkoa ja tietämättömyyttä

Arman Alizad: ”Huutelulla puretaan omaa pahaa oloa”
Arman on sitä mieltä, ettei enemmistö suomalaisista ole rasisteja.
– Rasismi on kuitenkin nostanut päätään ja rasistien joukko on ollut yhä äänekkäämpi. Toisaalta äänekkyys korostuu siksi, koska nykyään on medioita, joissa kuka tahansa voi huutaa. Negatiivisimmat ihmiset myös kommentoivat juttuja netissä herkemmin, ja huutelulla puretaan omaa pahaa oloa pois. Jos omassa elämässäsi asiat ovat hyvin, et huuda siitä, kuinka huonosti kaikki on.

anna - 

Mitä on rasismi...netissä useat huutaa rasismiaan...voivat huonosti itse...hyvin voipa ei tunne tarvetta olla rasistinen...kun rasistin tapaat, kysy: miten voit? Miten auttaa sinua voin? ..Rasisti saa miettimistä.


--------------------------------------------------------

Ennakkoluulo, syrjintä ja rasismi

Ennakkoluulo on järjetön tunne henkilöä tai ryhmää vastaan, joka perustuu yleensä stereotypioihin.

Syrjintä on, mitä tapahtuu, kun ennakkoluuloista tulee toiminta. Sana kuvaa sitä, mitä tapahtuu, kun henkilö kieltää toiselta henkilöltä työn rodun tai uskonnollisen vakaumuksen vuoksi. Voit itse syrjiä ketä tahansa henkilöä tai ryhmää, jos sinulla on valtaa tehdä se henkilölle. Valkoinen voi syrjiä mustia, ja mustat voivat syrjiä valkoisia, jos esimerkiksi haastatellaan toista työnhakijana.

Rasismi puolestaan kuvaa syrjiviä rakenteita, jotka ovat institutionalisoituneita ja nähdään "normaalina" koko kulttuurissa. Se perustuu ideologiseen uskoon, että "rotu" on jollakin tavalla parempi kuin toinen "rotu". Se ei ole yksittäinen syrjivä henkilö, vaan koko väestö toimii sen rakenteissa, jotka tekevät vaikeaksi olla syrjimättä.
"Rasismin" ilmiö löytyy siis valkoisesta, länsimaisesta, kulttuurista kohti mustaa,
mutta ei päinvastoin.


Kuvasin rasismia USAssa, sillä siellä on näkyvää ja koko yhteiskunnassa.
Samantapaista rasismia on myös muissa länsimaissa, mutta lievempänä nykyään.
Myös yksittäinen yksilö voi olla rasistinen jos hän tuntee että hänellä on mahtia ja valtaa ja uskallusta ilmaista rasismia jotain kohtaan.
Esim. minoriteeteillä ei koskaan ole mahtia ja valtaa USAssa, Ruotsissa tai Suomessa, syrjiä valkoisia, koska heitä on vähän ja heillä ei ole valtaa syrjiä ketään tai olla rasistisia.

Päinvastaista rasismia ei olemassakaan juuri tuon takia että tummat ihmiset ei ole mahtiasemassa jotta kykenisivät syrjimään ja olemaan rasistisia valkoisia kohtaan. Historia jo osoittaa että näin on.

------------------------------------------------------


"Reverse racism", käänteinen rasismi

"Reverse Racism". "Käänteinen rasismi", sellaista ei ole olemassakaan, se oli aikoinaan amerikkalainen oikeisto kun keksi tuon sanonnan sillä he pelkäsi menettävänsä heidän privilegerade asemansa yhteiskunnassa jos tummille antaisi samat mahdollisuudet hyvään elämään.

--------------------------------------------------


Sananvapauden rajoitukset Suomessa:

Sananvapaus ei ole sitä että sylkee suustaan, aivoistaan, ihan mitä tahansa ilkeyksiä...olen huomannut Suomen sosiaalisissa medioissa kuinka osa kansalaiset puolustaa täydellistä sananvapautta missä soimataan ivataan ja pahoinpidellään verbaalisti ihmistä tai kansoja ja uskontoa Islam...
Miksi se on tärkeää monille tuo toisten haukkuminen ja kritisointi? ..tietenkin tuollaista tehdään kaikkialla, mutta kohdistan tämän Suomeen kun kerran suoimalaisia olemme.
Suomen laki kuitenkin rajoittaa sananvapautta...sananvapaudessa on siis rajat Suomessakin, vaikka niitä näkyykin rikottavan valtavasti netissä.
Mitä iloa saa toisten kritisoinnista ja ivaamisesta? En ole koskaan saanut vastausta kysymykseeni.

Suomessa lainsäätäjä on puuttunut sananvapauden väärinkäyttämiseen muun muassa seuraavilla rikoslaissa rangaistaviksi säädetyillä teoilla:

* kunnianloukkaus (RL 24:9)
* yksityiselämää loukkaava tiedon levittäminen (RL 24:8)
* kiihottaminen kansanryhmää vastaan (Rikoslaki 11:10)
* julkinen kehottaminen rikokseen (RL 17:1)
* uskonrauhan rikkominen, 1. tekotapa (ns. "jumalanpilkkapykälä") (RL 17:10)
* väkivaltakuvauksen levittäminen (RL 17:17)
* sukupuolisiveellisyyttä loukkaavan kuvan levittäminen (RL 17:18)
* sukupuolisiveellisyyttä loukkaava markkinointi (RL 17:20)
* markkinointirikos (RL 30:1)
* virkasalaisuuden rikkominen (RL 40:5)
* yrityssalaisuuden rikkominen (RL 30:5)
Myös oikeuden kuvata ja tallentaa materiaalia eräissä tapauksissa on katsottu kuuluvan sananvapauden piiriin

- wikipedia -

----------------------------------------------------------------------------


Islamofobia

Islamofobia on kollektiivinen termi ennakkoluuloille ja vihamielisyydelle islamia ja muslimeja kohtaa. Termiä on käytetty vain muutaman vuosikymmenen ajan, mutta kielteisiin asenteisiin islamista on vanhat juuret. Jo 1800-luvulla muslimien dynastiat pidettiin uhkana Euroopalle. Myöhemmin muslimeita pidettiin "huonompina" ja "erilaisina".
Nykypäivän Euroopassa muslimeja pidetään usein homogeenisena ryhmänä riippumatta heidän yksilöllisestä näkemyksestään kulttuurista ja uskonnosta. Monet ja laajemmat kielteiset ajatukset siitä, miten muslimit ajattelevat ja käyttäytyvät johtavat syrjintään ja häirintään.

levandehistoria -

Islamofobian tunnusmerkkejä
”Islamofobikko ja ylpeä siitä”.
Monikultturistisen ja monietnistä Britanniaa ajavan[13] Runnymede Trust -ajatushautomon mukaan islamofobian tunnusmerkeiksi voidaan luokitella muun muassa seuraavat piirteet:[14]
1) Islamia pidetään yhtenäisenä ilmiönä, joka on muuttumaton, taantumuksellinen ja paikalleen pysähtynyt.
2) Islamia pidetään erillisenä ja ”toisena”. Islamin arvot eivät ole samanlaisia kuin muiden kulttuurien ja uskontojen, se ei omaksu vaikutteita niistä eikä anna vaikutteita niille.
3) Islamilaista kulttuuria pidetään omaan kulttuuriin verrattuna huonompana tai alempiarvoisena. Islam nähdään raakana, järjettömänä, alkukantaisena ja sukupuolisyrjintää harjoittavana.
4) Islamia pidetään väkivaltaisena, hyökkäävänä, sotaisana, terrorismia tukevana ja valloituksenhaluisena, maailmanvaltaan pyrkivänä uskontona.
5) Islamia pidetään poliittisena aatteena, jota käytetään poliittisiin ja sotilaallisiin tarkoituksiin.
6) Koetaan, että islam ei hyväksy arvostelua eikä huumoria, vaan vastaa väkivaltaisesti kaikkeen muualta tulevaan arvosteluun.
7) Vihamielisyyttä islamia kohtaan käytetään oikeutuksena muslimeihin ja islamilaisiin maihin kohdistuvaan syrjintään ja kaiken islamilaisen torjuntaan.
8) Islaminvastaista vihamielisyyttä pidetään luonnollisena ja normaalina asiantilana.
levandehistoria -


Islamofobia tai islamkammo tarkoittaa islaminuskoisiin kohdistuvaa vihamielisyyttä, ennakkoluuloisuutta tai syrjintää. Islamofobia ei ole lääketieteellinen fobia, vaan sillätarkoitetaan enemmänkin vastenmielistä tai vihamielistä kuin sairaalloisen pelokasta asennoitumista islamiin.
- wikipedia -

---------------------------------------------------


Slummi, Swede Hollow, Minnesotassa, 1800-

Usein ruotsalaisten entisten maahanmuuttajien elämää kuvaillaan Yhdysvalloissa 1800-luvulla hienoksi ja tuottavaksi. Monet eivät halua muistaa tai tietää esim. että slummi Swede Hollow, jossa ruotsalaiset elivät köyhinä kuin kirkon rotat. Miehet työskentelivät usein rautateillä. Naiset piikoina tai jotkut prostituoituina. Saniteettiti ruotsalaisessa slummissa Swede Hollowissa oli valtavan huono, Ruotsalaiset nähtiin tuona aikana pahalle haisevina otuksina. Elämä ei ollut niin ruusuinen kuin monet nyt yrittää maalata sen.
Tämän päivän muuttoliikkeessä on ymmärrettävä, että maahanmuuttajat joutuvat usein taistelemaan selviytyäkseen ja sopeutumisen pyrkimyksessä, mutta kaikki ei tapahdu heti siinä silmänräpäyksessä. Muistetaanko tämä asia tänään maahanmuuttajista puhuttaessa.
Varmasti suomalaisilla oli sama kohtalo USAssa silloin kauan sitten 1800.

Swede Hollow
wikipedia -

Primitivisiä och pahalle haisevia
Svensk slum får liv på scen i "Swede Hollow"
tt.Omni -

--------------------------------------------------------------


Suomalaiset ekonomipakolaiset 1800- Amerika

Kuka muistaa miten suomalaisten "ekonomipakolaisten" laita oli amerikassa 1800- ..metsissä saunoivat intiaanien kanssa...haluja ei ollut intergoitua vallassa olevien valkoisten kanssa...tämä täytyisi pitää muistissa kun alkaa moittia tämän päivän pakolaisia huonosta intergoinnista.

"Det sympatiska med boken är att den visar hur invandring inte alltid och automatiskt handlar om assimilering, att alla de som högljutt (inte minst i Finland) ropar på att invandrarna genast ska bli ”som oss” eller lika kvickt resa ”hem” borde se på hur den egna folkgruppen fungerat i en liknande utsatt situation. Det är lättare att förstå varför invandrare ibland inte vill integreras på andras villkor, om man ser att ens egna landsmän betedde sig på liknande sätt för hundra år sedan.
Finnarna var minst av allt några föredömen i att assimileras i storsamhällets städer. Istället tassade en del av dem försiktigt, efterhand allt oftare i mockasiner, ut i skogarnas mörker, byggde sig en bastu och förenade sig med ursprungsbefolkningen snarare än med den vita majoriteten. Istället för att sugas upp i indiankrig och konflikter tänker jag mig att man på uthusets vägg satte upp en snidad skylt av björk med texten: ”Make love, not war.”

sydsvenskan -


---------------------------------------------------------


Eurooppalaiset itse aiheuttaa segregeringen valtioissaan

Segregeringen alkoi Ruotsissa jo ennen vuotta1990 ja se johtui ja johtuu edelleenkin siitä että eräät ruotsalaiset muutti/muuttaa pois jos alueelle muutti/muuttaa muutama Euroopan ulkopuolelta.

Segregering ei siis ole maahanmuuttajien syytä. Maahanmuuttaja ei sille mitään voi jos esim. ruotsalainen ei halua asua samalla alueella kuin maahanmuuttaja.

Tutkijat sanoo sen olevan aivan sama ilmiö kuin se mitä USAssa on tapahtunut, white flight, missä valkoiset muuttaa pois kun monta mustaa ihmistä muuttaa sinne.

Se on siis oman maalaiset jotka on saaneet etupäässä aikaan sen että segregation on esim. melkein kaikissa Euroopan valtioissa. Vaaleat eurooppalaiset pakenee tummempi-ihoisempia ja muuttaa asumaan muualle.

FOG -


---------------------------------------------------


Maailmankansalaisuus

Maailmankansalaisuus (myös kosmopoliittisuus, kosmopolitanismi ja globaali kansalaisuus on tunne olemisesta koko maailman eikä vain jonkin kansallisvaltion kansalainen. Maailmankansalainen tuntee olevansa kotonaan kansainvälisessä ympäristössä. Rotu, uskonto ja tausta eivät merkitse maailmankansalaiselle kovin paljoa.
Wikipedia


---------------------------------------------------------


Kiihottaminen kansanryhmää vastaan?

Joka asettaa yleisön saataville tai muutoin yleisön keskuuteen levittää tai pitää yleisön saatavilla tiedon, mielipiteen tai muun viestin, jossa uhataan, panetellaan tai solvataan jotakin ryhmää rodun, ihonvärin, syntyperän, kansallisen tai etnisen alkuperän, uskonnon tai vakaumuksen, seksuaalisen suuntautumisen tai vammaisuuden perusteella taikka niihin rinnastettavalla muulla perusteella, on tuomittava kiihottamisesta kansanryhmää vastaan sakkoon tai vankeuteen enintään kahdeksi vuodeksi (Rikoslaki 11:10 §).
YLE -

Esimerkki kiihottamisesta kansanryhmää vastaan.

"Olen nähnyt, miten ilkeitä, ylimielisiä ja tyhmiä te (muslimit ja maahanmuuttajat) olette. Ette kunnioita naisianne, vaan pakotatte heidät orjiksenne. Teitä ei edes pitäisi olla olemassa. Teidät pitäisi kieltää sivistyneestä yhteiskunnasta. Joku päivä potkaisemme teidät ulos. Olkaa varmoja, Eurooppa vielä nousee teitä vastaan". (Suomi Ensin -liikkeen Helsingissä pidettyyn mielenosoitukseen puhumaan kutsuttu Michel Paulat 5.8.2016).
----------
– Tämä täyttää (kansan)kiihottamisen tunnusmerkit aivan selkeästi. Siinä panetellaan ja solvataan kansanryhmää etnisen alkuperän ja uskonnon takia. Viestissä kielletään kokonaisen kansanryhmän ihmisarvo ja esitetään täysin perusteettomia uhkauksia. Kyseessä ei ole poliittinen kannanotto, vaan kyse on pelkästä ilkeämielisestä ja leimaavasta solvaamisesta/panettelusta, kommentoi rikosoikeuden professori Matti Tolvanen

YLE -

---------------------------------------------------


Valtaosa suomalaisista ajattelee islaminuskon olevan pohjimmiltaan ristiriidassa suomalaisen kulttuurin ja arvojen kanssa

Laaja tutkimus: Suomalaiset suhtautuvat Euroopan maista kriittisimmin islaminuskoon, vaikka valtaosa ei tunne sitä juurikaan
Kyselytutkimuksen mukaan suomalaisilla on tuttavapiirissään selvästi vähemmän muslimeja kuin eurooppalaisilla keskimäärin. Vielä vähemmän suomalaisten lähipiiristä löytyy juutalaisia.

HS - 

----------------------------------------------------------


Assyrier ja syrianer - ero

 

Ruotsissa sanotaan hieman eri tavalla. Syyrian kansalaisia täällä sanotaan, syrier, siis syyrialaisia.

Mutta syrianer-suryoye ja assyrier esim. on asuneet kaikkialla lähi-idän eri maissa, vain pieni osa heistä tulee Syyriasta ja jos he tulee Syyriasta, ei heitä Ruotsissa kutsuta syyrialaisiksi ja ei he itsekkään kutsu itseään syyrialaisiksi. He on joko assyrier tai syrianer.

Nimitys syrianer on ruotsalainen nimitys heistä.

Tuossa on faktaa mikä ero on syrianer ja assyrier. Etkö tiedä että he kinastelee usein kuka on kuka ja mistä he on lähtöisin. Syrianer ja assyrier ei pidä itseään samana, he on kaksi eri haarautumaa. Pitävät itseään eri kansoina. Etenkin syrianer sanoo että he ei ole sama kansa kuin assyrier.

LT -

-------------------------------------------------------------


Mitä on arkipäivän rasismi?

Milla Bylund Lepistö on sundsvallilainen sosiologian maisteri, joka on tehnyt erityistyönsä rasismista ja on työssä maahanmuuttovirastossa Sundsvallissa.

Hänen mukaansa esimerkiksi poliittiset päätökset ja tieteelliset tutkimukset ovat ratkaisevia sille, millaiselta arkipäivän rasismi yhteiskunnassa näyttää. Tärkeäta Millan mielestä arkipäivän rasismille tyypillistä on se, että ryhmien sisälle saadaan syntymään jännitystä, vastakkainasettelua.

Hänen mukaansa se voi ilmetä ennekkoliuuloina muita ihmisiä kohtaan, ravintonsa se hakee eliittien päätöksistä. Nämä voivat olla poliittisia päätöksiä tai vaikkapa tutkimuksia.Rasismia yritetään hänen mukaansa vähätellä sanomalla, että kyse on yksityistapauksista ei laajemmasta ilmiöstä.
Mutta yksittäiset tapaukset on nähtävä osana kokonaisuutta, Milla Bylund Lepistö sanoo,

Eliittien tulisi hänen mukaansa päättää työskennellä rasismia vastaan. yrittää vähentää sitä.
Ehkä onkin niin, että kun eri ryhmittymät, esimerkiksi ruotsalaiset ja maahanmuuttajat, vaikkapa työväenluokassa taistelevat toisiaan vastaan, eliitti hyötyy siitä? Silloin he eivät vaadi oikeuksia tai parempia oloja työväenluokalle vaan vain omalle ryhmälleen? Milla pohtii. Jos ryhmät taas tekisivät yhteistyötä, ne voisivat saavuttaa parempia tuloksia.
Näin Milla Lepistö Bylund, hänet tapasi Mauri Junes.

sr -

---------------------------------------------------


Turvapaikka sääntöjä Ruotsissa

Vapaa suomennos.

Pakolainen on henkilö, joka joutui pakenemaan rodun, kansallisuuden, uskonnollisen tai poliittisen vakaumuksen, sukupuolen tai sukupuolisen suuntautumisen tai tiettyyn yhteiskunnalliseen ryhmään.
On olemassa kolme eri tapaa, joilla joku voi antaa pakolaisaseman Ruotsissa.
* Ensimmäinen on,
että Ruotsin maahanmuuttoviraston hyväksyy henkilön turvapaikkahakemuksen.
* Toinen on,
että maahanmuutto tuomioistuin, joka käsittelee asioita valituksen Ruotsin maahanmuuttovirasto, hyväksyy henkilön turvapaikkahakemuksen.
* Kolmas tapa on,
että saat pakolaisaseman YK ja on sittemmin saanut Ruotsin kautta uudelleensijoitusohjelmaa ns kiintiöpakolaisia.
- Pakolaisaseman Ruotsin käyttää perustuu YK pakolaissopimuksen, mutta Ruotsi on myös tehnyt joitakin lisäyksiä kuten perustuvan vainon sukupuoliseen suuntautumiseen. Seuraava koskee pakolaisena Ruotsissa:
Henkilö, joka on perusteltua aihetta pelätä joutuvansa vainotuksi huomioon:
* Rotu
* Kansalaisuus
* Uskonnollinen tai poliittisiin mielipiteisiin
* Sukupuoli tai seksuaalinen suuntautuminen, tai
* Muut tiettyyn yhteiskunnalliseen ryhmään
ja ei pysty tai halua vedota maan suoja, Ruotsin lain mukaan, pakolais- ja sitten saada pakolaisaseman (poikkeuksia voidaan tehdä, jos henkilö on syyllistynyt vakaviin rikoksiin).

migrationsverket - 


-------------------------------------------------------

Sananvapauden rajoitukset Suomessa

Sananvapautta pidetään yhtenä demokraattisen yhteiskunnan perusoikeuksista. Tästä huolimatta useimmilla valtioilla on laeissaan sananvapautta rajoittavia pykäliä, useimmiten kansallista turvallisuutta koskevissa asioissa[27]. Vastaavalla tavalla myös Euroopan ihmisoikeusasiakirjan artikla 10, toinen kohta toteaa että sananvapautta on voitava rajoittaa kansakunnan tai yleisen turvallisuuden nimissä. Tätä kohtaa hyödynnetäänkin eri maissa varsin lavealla tavalla tulkiten ja sananvapautta rajoittaen[28].

Mikäli sananvapautta käytetään loukkaamaan jotakin toista oikeushyvää, kuten oikeutta kunniaan tai yksityisyyteen taikka yhteiskuntarauhaa, rikoslainsäädännössä on punnittu kumpi on tärkeämpi oikeushyvä. Sellaisia rangaistaviksi säädettyjä tekoja, joissa tekijä käyttää väärin sananvapauttaan, nimitetään sananvapausrikoksiksi. Suomen lainsäädännössä ja Euroopan unionissa muun muassa yhteiskuntarauhaa vaarantavat, kansanryhmää vastaan kiihottavat viestit taikka toisen kunniaa loukkaavat lausumat eivät kuulu sananvapauden piiriin.[29] [30]

Suomessa lainsäätäjä on puuttunut sananvapauden väärinkäyttämiseen muun muassa seuraavilla rikoslaissa rangaistaviksi säädetyillä teoilla:

 

 • kunnianloukkaus (RL 24:9)
 • yksityiselämää loukkaava tiedon levittäminen (RL 24:8)
 • kiihottaminen kansanryhmää vastaan (Rikoslaki 11:10)
 • julkinen kehottaminen rikokseen (RL 17:1)
 • uskonrauhan rikkominen, 1. tekotapa (ns. "jumalanpilkkapykälä") (RL 17:10)
 • väkivaltakuvauksen levittäminen (RL 17:17)
 • sukupuolisiveellisyyttä loukkaavan kuvan levittäminen (RL 17:18)
 • sukupuolisiveellisyyttä loukkaava markkinointi (RL 17:20)
 • markkinointirikos (RL 30:1)
 • virkasalaisuuden rikkominen (RL 40:5)
 • yrityssalaisuuden rikkominen (RL 30:5)

Myös oikeuden kuvata ja tallentaa materiaalia eräissä tapauksissa on katsottu kuuluvan sananvapauden piiriin

wikipedia -