Vilka säger sanningar, 
barn och fyllos, 
dom inga hämningar har, 
barn är fria tänkare fortfarande, 
fyllon tappar bort hämningarna med spriten, 
dom säger sanningar, 
sanningar om dig...
som kan kanske såra dig.