Man skapar en bild av allt, 
och tror att så skall det alltid vara, 
Men man måste kunna förändra sig, 
se saker i nytt ljus,

Man måste tro på sig själv, 
tro att det kommer att fungera, 
då kommer det till slut att fungera, 
fungera så att man är nöjd.