De medborgerliga friheterna är som liktornar: man lägger märke till dem först när någon trampar på dem.
- Paul Reynard

Som medborgare är du fri i en demokrati, 
fel finns det så klart i samhället, 
mänskligheten är ju inte felfri.

ah1.jpg?1598224012