En riktig snöstorm, 
vinden ylar mellan två husen, 
snön yr i luften nästan vertikalt med i vinden, 
lyckans ost mig som behöver inte gå ut, 
men om, så skulle jag gå ut, 
jag älskar stormar, 
älskar även vintern.

shl5.jpg?1596805514