Bli en positiv kraft, 
ge glägje åt världen, 
välj det positiva, var positiv, 
positiv är en stark kraft

shl5.jpg?1591787271