Morgon-sol, 
stark sken, 
ögat tåras, 
ljust, 
starkt, 
varmt.

tecknad.2.jpg?1420673879