Vänlighet utan handling är värdelöst, 
visa din vänlighet i handlingar
endasts då är du en riktigt vänlig människa.

avl-17.jpg?1563955442