Om du vill hoppa högt, måste du först huka dig. 
- Gil Fronsdal

m-hatt-sv-bl.jpg?1585702085