Tiden går, 
du vandrar i tiden, 
med i tiden, 
vill eller ej, 
du tidens fånge är, 
du i tiden går, 
därför...
låt det förgågna vara, 
det tillbaks kommer inte.