Tankens kraft, 
stort stort är, 
tänk positivt, 
låt det goda vinna, 
goda tankar, 
goda gärningar ger, 
tänk positivt,