Människan vill känna sig fri...människan drömmer om mer frihet...på många håll i världen är människan inte fri...och då kämpar människan för sin frihet

ase1.jpg?1604435473