jaga11.jpg?1604435614

Dina ord
Är det sant?
Är det nödvändigt?
Är det vänligt?