Hur gammal är du, 
uppträd klokt, 
då du visdom fått, 
gamla erfarenheter har, 
gamla levt länge, 
gamla bör kloka vara.