aa14.jpg?1594031770

1. ”Påstå inte att världen är skyldig dig någonting. Det är den inte. Världen var här först.”
- Mark Twain

Människan förstör planeten, 
människan är skyldig, 
skyldig att läka planeten igen, 
vill människan göra detta, 
knappast, 
så planeten fortsätter att blöda. 
tyvärr.