Visst kan man känna kärlek mot alla människor...man liksom älskar på själsig nivå...men man behöver inte älska allt ont eller elakt som sker i världen...man måste alltså våga reagera mot det onda som sägs eller görs...själva handlingar måste man våga säga ärligt sin mening...men kunna älska på själslig nivå även den elaka människan, fast man tycker kanske inte om hennes/hans ord eller handlingar.
En grupp som någon annan har samlat ihopp, kan inte älska alla i gruppen...det funkar inte så...om dom tvingar till konstgjord kärlek, är det falskt, genom falskt.
Kärlekskänslorna måste mågna i varje person enskilt...alla i stora grupper brukar ligga i olika nivåer i sin fysiska och andliga utveckling...därför kan inte konstgjorda grupper helt plötsligt älska varanda...dom kan leka det...men sedan snackar man skit om varandra bakom varandras ryggar...vad är det för kärlek...det är hat och sura miner...framför andras ansikten ler man igen och leker att alla älskar varandra.
------------------------------------------------
Kärlek är på högre nivå... inte kontgjorda gruppen som inte känner varandra som har tvingats att t.ex på bo ihopp.
Att känna kärlek för medmänniskor är helt annat...i en helt annan nivå...man måste utveckla sin andlighet till lite högre nivåer för att kunna känna kärlek för alla.

si2natt.jpg?1596271182