Älska sanningen, 
putta bort lögnen, 
länge leve sanningen, 
var ärlig, 

Den stilla vise älskar sanningen.
Lögn skall förvisas genom strängt fasthållande vid sannfärdigheten.
— Buddha