ajkvinnar%C3%B6dal%C3%A4ppar.jpg?1621981

27. "Vad du gör gör en skillnad, och du måste bestämma vilken typ av skillnad du vill göra."
- Jane Goodall