Mångfaldig vagga, människor överallt, som talar, öron kan höra, många olika språk kan höras när man går på gatan, i en buss- och tunnelbanan ekar olika språk i öronen.
Ögonen ser mångfald, ögonen känner. Människor från nästan alla länder och därmed är alla kulturer representerade. Alla kulturer får vara och agera, men i enlighet med lagen. Representanter för många kulturer ansöker om bidrag för sitt kulturarbete för att hålla kulturen flytande. Det finns många typer av skolor, skolor med många olika religioner och många olika språk. Få barnomsorg på ditt eget språk och nästan vad som helst.
Jag antar att det bästa är om olika språk respekteras. Det är bra om bara språket i landet som är huvudspråket, det språk som används mest. Förutom huvudspråket finns det fem nationella minoriteter, Samer, sverigefinnar, tornedalingar, Romer, judar, som har rätt att få information och hjälp från samhället på sitt eget språk, de har med rätta fått ytterligare rättigheter i lagens namn.
Men ja, andra kulturer kan ses och höras också här. Muslimsk kultur har till exempel utvecklats i bra takt, det finns många saker som kan levereras på arabiska.
Många tycker att multikulturalism är sådan att alla kulturer bör blandas med varandra, eller att invandrare ska anamma t.ex den svenska kulturen helt och utesluta sin egen. Dom anser att det är mångkulturellt om det finns invandrare som bor i landet. Vissa vill inte acceptera multikulturalism, tar upp frågan om invandrarbrott, inser inte att alla nationer har dina brottslingar.
Alla här är vi liknande invandrare, inte bättre eller sämre än andra. Det finns många finska kyrkor. Det finns också många moskéer. Det finns hindutempel och buddhister, det finns också ett buddhistkloster. Det finns också synagogor. Dessutom alla kyrkor.
I allmänhet går livet smidigt. Det finns bara små små grupper och / eller individer i varje kultur som rör sig i utkanten, stör och kriminalitet, men så är det i alla stater, ingen stat sparas från brottslingar och bråkmakare.
Det är meningslöst att skylla på att multikulturalism medför ondska och brott. Brott finns redan i alla länder. Gatubilden visar och det hörs att han lever i ett mångkulturellt tillstånd. Det är som att bo någonstans i södra Europa eller i ett arabiskt land, beroende på vart du flyttar :) I Borås finns det till exempel många finländare, du kan höra och se finska och finska språket i gatubilden :)
I ett multikulturellt land, där du bor, måste du vara tolerant mot människor för att livet ska gå bra. De som är rasister, de är dåliga, deras energi förbrukas när de skäller på invandrare. Ett negativt liv gör en person negativ, en sådan person sprider sin negativa energi.
Ett positivt förhållande till livet är allt i allt. Efter att ha bott här länge har jag aldrig fruktat någon på grund av mitt medborgarskap, inget dåligt har hänt mig på grund av mångfald. Motsatsen kan sägas. Mitt liv är mångsidigt och varierat och rikt.

y.kvinna-9.jpg?1589072614