"Ta inte ett steg på vägen utan en vägledare. Jag har försökt hundratals gånger och misslyckats."
- Hafiz

Ta hjälp av vägvisare, 
man kan misslyckas utan hjälp, 
livets väg är krokig, 
du kan gå vilse, 
våga be hjälp, 
du blir hjälpt.

ah4sei.jpg?1601616490