Man kan inte förändra andra. 
Man kan förändra bara sig sj'älv. 
Så börja från dig själv, 
förändra dig.

ai6.jpg?1610075519