Sök stillhet, 
sök tystnad, 
sök harmoni, 
vistas i friden, 
friden inom dig.

Sök en ort så stilla att de som älskar stillhetens kontemplation där kan öva denna till sitt hjärtas yttersta tillfredsställelse.
Må alla varelser, både stora och små, finna och vistas i friden!
Friden kommer inifrån. Sök den inte utifrån.
— Buddha