Sök stillhet, 
sök tystnad, 
sök harmoni, 
vistas i friden, 
friden inom dig.

🤗

Sök en ort så stilla att de som älskar stillhetens kontemplation där kan öva denna till sitt hjärtas yttersta tillfredsställelse.
Må alla varelser, både stora och små, finna och vistas i friden!
Friden kommer inifrån. Sök den inte utifrån.
— Buddha