Ju mer vi bryr oss om andras välbefinnande, desto större blir vårt eget. 
-- Dalai Lama

Hjälp andra, 
andra bättre mår, 
du bra mår, 
väbefinnande känns, 
bra det känns, 
var vänlig, 
var hjälsam, 
bidrag till det goda.