Förstår du aforismer, 
blir du klok av aforismer,, 
den tröga blir inte klokare, 
den vise blir klokare, 
man måste förstå aforismen

text1.jpg?1584405089