Ett mjukt svar stillar vrede, men ett hårt ord kommer harm åstad. De visas tunga meddelar god kunskap, men dårars mun flödar över av oförnuft.
— Ordspråksboken, GT

Svara mjukt, 
meddela god kunskap, 
det är vishet.

jaga12.jpg?1604435605