Välj den rätta vägen för dig, 
välj med kunskap, 
kunskap är makt, 
kunskap är vetande, 
utöver kunskap behöver människan även godhet, 
vänlinget, empati och kärlek, 
medkänsla och kärlek för mänskligheten.

shl4.jpg?1594865655