Var vänlig
Var vänlig...
visa vänlighet även i dina handlingar, 
respektera den andre, 
Du kan inte förndra världen,
men du kan förndra dig själv,

1cjag4.jpg?1604892972