Möt en människa förutsättningslöst. 
- ordspråk

sej.jpg?1594865635

Möt en människa förutsättningslöst, 
ha inga förutfattade meningar, 
ge alla en chans, var alltid vänlig.