18 "Den enda tanke som befriar människan är den som lämnar henne ensam, viss om sin begränsning och sitt stundande slut."
- Albert Camus

ser3.jpg?1594361713

Att vara medveten om sin litenhet, 
är att vara medveten om sig,själv, 
arr vara medveten att det finns ett slut, 
unga tänker sällan på slutet, 
äldre är medvetna om sig själva  
och alltings slut, 
Äldre har levt långt liv, 
äldre vet lmycket av livet.