Citat av Lao Zi

Den furste som fyller sina salar med guld och jade kan inte trygga dem.
Lao Zi

Den som visar fram sig själv framstår inte som lysande.
Lao Zi

Den som inte ger upp visar viljestyrka.
Lao Zi

Den som skryter framstår inte som framgångsrik.
Lao Zi

Att hålla kärlet upprätt och fylla det till brädden går inte upp mot att låta bli.
Lao Zi

Den som försöker skina skymmer sitt eget ljus.
Lao Zi

Den som framhäver sig själv framstår inte som en ledare.
Lao Zi

Att jag drabbas av en svår olycka beror på det egna jaget. Ägde jag inget eget jag, vilken olycka kunde då drabba mig?
Lao Zi

Hamstring av gods leder ovillkorligen till stora förluster.
Lao Zi

Trettio ekrar förenas i ett nav: det är Intet i dess inre som gör vagnen användbar.
Lao Zi

Den störste snidaren verkar utan att splittra.
Lao Zi

Den furste som yvs över sina rikedomar och sin höga status drar olycka över sig.
Lao Zi

Det svåra och det lätta fullkomnar varandra.
Lao Zi

Det finns ingen större börda än att ha för många frestelser.
Lao Zi

Svåråtkomliga ting gör att människans vandel lider skada.
Lao Zi

Den som vet när han har tillräckligt är rik.
Lao Zi

Den som håller fast vid tingen förlorar dem.
Lao Zi

Inget brott är större än att låta begär få fritt spelrum; ingen olycka är större än att inte veta när man har fått nog; ingen katastrof är värre än habegäret. Det är därför som kunskapen om att nog är nog skänker en evig tillfredsställelse.
Lao Zi

Att förkasta studier vållar ingen skada. Hur liten är inte skillnaden mellan ”ja” och ”javisst”?
Lao Zi

Medan inga tecken till oro ännu har uppträtt är det lätt att planera för att möta eventuella oroligheter.
Lao Zi

Det som är utan substans kan tränga in i det som inte har någon öppning. Därigenom vet jag att icke-handlande ger utbyte.
Lao Zi

Den som är god finner jag god; den som icke är god finner jag också god, varigenom även han blir god.
Lao Zi

Tid är ett skapat ting. Att säga ”Jag har inte tid” är som att säga ”Jag vill inte”.
Lao Zi

Att nå stillhet innebär att återvända till sin bestämmelse; att återvända till sin bestämmelse innebär att uppgå i Det evigt oföränderliga. Att äga kunskap om Det evigt oföränderliga innebär att vara upplyst.
Lao Zi

En tusenmilaresa börjar under ens fötter.
Lao Zi

Att vara fåordig följer naturens lag. En rasande storm varar därför inte en hel morgon; ett störtregn varar inte en hel dag. Vem skapar dessa oväder? Himlen och Jorden. Om inte ens Himmel och Jord kan förlänga dessa oväder, hur skulle då människan kunna åstadkomma något med många ord?
Lao Zi

Den som styr över andra har makt. Den som styr över sig själv har styrka.
Lao Zi

Den som har lite skall få mer, den som har mycket skall förvillas.
Lao Zi

Det som är ofullständigt skall bli fullkomnat.
Lao Zi

Den som är egenrättfärdig framstår inte som hedersvärd.
Lao Zi

Den som dör men inte glöms bort lever länge.
Lao Zi

Man hugger ut dörrar och fönster och bygger ett rum: det är Intet i dess inre som gör rummet användbart.
Lao Zi

Anledningen till att Floden och Havet kan tjäna som konungar över de hundra dalgångarnas bäckar är att de förmår ligga lägre än dem.
Lao Zi

Den som är pålitlig finner jag pålitlig; den som icke är pålitlig finner jag också pålitlig, varigenom även han blir pålitlig.
Lao Zi

Att uppfatta Det evigt oföränderliga är att vara klarsynt.
Lao Zi

Den som är ett med sin framgång kommer framgången att anamma; den som är ett med sin motgång kommer motgången att anamma.
Lao Zi

Den som förstår sig på att plantera behöver inte befara att hans plantor rycks upp med rötterna.
Lao Zi

Ett träd vars stam är grov som ett famntag har vuxit ur ett litet strå.
Lao Zi

Endast genom att icke kämpa med andra undgår man att drabbas av harm.
Lao Zi

Den som definierar sig själv känner inte till sitt sanna jag.
Lao Zi

Den som äger den största godheten verkar utan att ha anledning därtill.
Lao Zi

Den stora vägen är jämn, men folket älskar att ta omvägar.
Lao Zi

Man knådar lera och tillverkar ett kärl: det är Intet i dess inre som gör kärlet användbart.
Lao Zi

Den som rusar fram kommer inte långt.
Lao Zi

Den som en gång upplevt belåtenheten som kommer ur att helt enkelt vara belåten, kommer aldrig mer vara annat än belåten. 
Lao Zi

De som alltid är upptagna med något kan inte njuta av världen.
Lao Zi

Den som tar stora steg vandrar inte fortast.
Lao Zi

Tid är ett skapat ting. Att säga ”Jag har inte tid” är som att säga ”Jag vill inte”. 
Lao Zi

Ingenting är mjukare och mer flexibelt än vatten, ändå kan inget stå emot det.
Lao Zi

Den som känner andra är klok, den som känner sig själv är upplyst. 
Lao Zi

Den som besegrar andra har makt, den som besegrar sig själv är stark.
Lao Zi

Den som vet när han har tillräckligt är rik. 
Lao Zi

Ett nio våningar torn har sin begynnelse i en handfull lera.
Lao Zi

Den som står på tå står inte stadigt. 
Lao Zi

Hos ett stilla sinne står hela universum till förfogande. 
Lao Zi

Nya möjligheter är ofta förklädda till smärtsamma slut. 
Lao Zi

Dolt i all olycka finns lycka.
Lao Zi

Om du är deprimerad, lever du i det förflutna. Om du är orolig, lever du i framtiden. Om du är harmonisk, lever du i nuet. 
Lao Zi

Den som är nöjd är rik.
Lao Zi

Vägen till att göra går via att att vara. 
Lao Zi

Inget är mjukare och mer flexibelt än vatten, ändå kan ingenting stå emot det. 
Lao Zi

Ge en man en fisk och han blir mätt för dagen. Lär honom att fiska och han blir mätt för resten av livet. 
Lao Zi

Även en tusenmilafärd börjar med ett första steg.
Lao Zi

Naturen skyndar inte, ändå fullbordas allt.
Lao Zi

Var nöjd med det du har och finn glädje i hur saker är. När du inser att inget saknas, tillhör hela världen dig.
Lao Zi