Matteusevangeliet 5:43-44   Ni har hört att det blev sagt: Du skall älska din nästa och hata din fiende. Men jag säger er: älska era fiender och be för dem som förföljer er.

Älska alla, 
alla behöver kärlek, 
universal kärlek, 
medmänsklig kärlek.

ass2.jpg?1602949187