Visa varandra tillgivenhet och broderlig kärlek, överträffa varandra i ömsesidig aktning.— Romarbrevet, 12:10, NT

Tillgivenhet, 
broderlig kärlek, 
systerlig kärlek, 
visa varandra, 
älska varandra, 

1abarnteckningar.jpg?1578466875