ma4.jpg?1617359973

Ha inte för mycket vanor, 
det är lätt att bli sina vanors slav.