Hur bra lyssnar vi på det hörda, 
mycket dåligt faktiskt,
vi ändrar på det hörda, 

skvallret ändrar sig,
sanningshalten sjunker, 

lär dig lyssna ordentligt, 
återge åtminstone skvallret korrekt :)

woman.53.jpg?1436313014