Du kan mycket, 
du måste vilja, 
om du vill, 
då kan du mycket.

aa6.jpg?1505740882