oa1.jpg?1623767823

Oftast tittar mänsklighet inte längre än näsan räcker...många saker ses kortsiktigt...man liksom ser inte lite längre...man tänker alldeles för mycket på ekonomin, pengar pengar pengar...planeten har förstörts...vädret blir värre och värre...mänskligheten bryr sig inte tillräkligt mycket...tyvärr kommer mänsklighet att förstå någon gång i framtiden när planeter är helt förstört...men då är det säkert för sent att tänka på förändringar.
Vilket slags planet ärver våra barn? ..en trasig planet...varför bryr sig inte denna generation tillräckligt mycket...många bryr sig faktiskt men det är vinstdrivande bolag som vill ha ḿer och mer vinst, som på sitt sätt förstör planeten...giriga människor skiter i planeten...dom har makten genom sina pengar...tyvärr.
När skall mänskligheten bli klokare.