Gårdagen, framtiden, 
lämna gårdagen, 
lär av den, 
var lycklig

see3.jpg?1590156374