Olikhet, 
olikhet bra, 
aldrig tråkigt, 
lära nytt, 
bli mångsidigt, 
bli tolerant, 
acceptera, 
älska, 
älska olikehet, 
älska mänsklighet.