Latinska ordspråk

A posteriori – Det som kommer efter.
A priori – Det som kommer före.
Dura lex, sed lex – Det må vara en hård lag, men det är ändå lagen.
Ad interim – Tills vidare.
Utinam nescirem literas – Om jag ändå inte kunde skriva.
De mortuis nihil nisi bene – Om de döda, intet annat än gott.
Bona valetudo melior est quam maximae divitiae – God hälsa är mer värd än största rikedom.
Quantum satis – Den mängd som behövs.
Nulla poena sine lege – Inget straff utan lag.
Aegroto, dum anima est, spes esse dicitur – Så länge det finns liv, sägs det finnas hopp för den sjuke.
Parieti loqueris – Prata till väggen.
Potius quam bene – Hellre än bra.
Consuetudo altera natura est – Vanan är såsom en andra natur.
Alea iacta est – Tärningen är kastad!
Lupus non mordet lupum – En varg biter inte en varg.
In absurdum – Till det orimliga.
A mari usque ad mare – Från hav till hav.
Cordis gravitas – Sinnets allvar.
Gutta cavat lapidem, consumitur anulus usu – Droppen urholkar stenen, ringen nöts av att användas.
Quid pro quo – Något för något.

Fler latinska ordspråk

Vox populi, vox dei – Folkets röst är Guds röst.
Gemini geminos quaerunt – Tvillingar söker varandra.
Cui peccare licet peccat minus – Den som har lov att synda syndar mindre.
Laborare est orare – Att arbeta är att be.
Beatæ memoriæ – I lyckligt minne.
Nomina sunt odiosa – Namn är förhatliga.
Beatus, qui prodest, quibus potest – Lycklig den, som hjälper alla han kan.
Natura abhorret a vacuo – Naturen skyr tomrummet.
Ne omittas solum ambulantem – Glöm ej den som vandrar ensam.
Honor est praemium virtutis – Äran är dygdens belöning.
Quos ego – Vilka jag.
Docendo discimus – Vi lär genom att undervisa.
Ordo ab chao – Ordning ur kaos.
Verba docent, exempla trahunt – Ord lär ut, illustrationer visar.
Tres faciunt collegium – Tre gör ett sällskap.
Odi et amo – Jag hatar och älskar.
Tarde venientibus ossa – Till de som kommer sent finns bara benen kvar.
Nihil lacrima citius arescit – Inget torkar fortare än en tår.
Salus aegroti suprema lex – Patientens välmående är den viktigaste lagen.
Mortui vivos docent – De döda lär de levande.
Pax vobiscum – Frid vare med Eder.
Repetitio est mater studiorum – Upprepning är inlärningens moder.
Diverso tempore, diversa fata – Skilda öden vid skilda tider.
Ab imo pectore – Av hela mitt hjärta.
Fide, sed cui, vide – Lita på, men ta reda på vem.
Unus sed leo – En, men ett lejon.
Audaces fortuna iuvat – Ödet står de djärva bi.
Fidelis ad mortem – Trogen till döden.
Omnia mea mecum porto – Allt som är mitt bär jag med mig.
Anno Domini – I Herrens år.
Exercitatio artem parat – Övning ger färdighet.
Cibi condimentum est fames – Hungern är den bästa kryddan.
Homines quod volunt credunt – Människor tror det de vill.
Equi donati dentes non inspiciuntur – Man ska inte titta given häst i munnen.
Concordia civium murus urbium – Harmoniska medborgare är städernas murar.
Iustitia omnibus – Rättvisa åt alla.
Bona diagnosis, bona curatio – God diagnos, god kur.
Tempus fugit – Tiden flyr.
Memento te mortalem esse – Minns att du är dödlig.
Amor fati – Kärleken till ödet.
Abyssus abyssum invocat – Djup ropar till djup.
Hic et nunc – Här och nu.
Sub silentio – Under tystnad.
Liberae sunt nostrae cogitationes – Våra tankar är fria.
Favete linguis – Vakta din tunga.
Etiam unus pilus umbram suam habet – Även ett hårstrå sin skugga har.
Scientia vis – Kunskap är makt.
Pisces natare oportet – Fiskar måste simma.
Sine metu – Utan fruktan.
Experto crede – Tro mig, som har erfarenhet

Mera...

Ad hoc – För detta.
Ubi fumus, ibi ignis – Ingen rök utan eld.
Ora et labora – Be och arbeta, Benedictinermunkarnas valspråk.
Bene diagnoscitur, bene curatur – Det som diagnostiseras väl, kan kureras väl.
Vestigia terrent – Spåren förskräcker.
Dei gratia – Av Guds nåd eller med Guds nåde.
Ignis aurum probat – Eld testar guld.
Vulgus profanum – Vulgärt slödder eller obildad folkhop.
Manus manum lavat – Den ena handen tvättar den andra.
Gloria victis – Ära åt den besegrade.
Cum tempore – Med tid.
Requiem aeternam dona eis – Giv dem evig vila.