Mångfald, det svenska mångfaldet,
syns på gatorna så långt ögat kan se.
Folk på gatorna, i alla färger,
i alla språk, olika kläder…
Allt blandas i ögat till en
färgstark global träff-punkt.
Alla samsas på gatan, alla går,
knuffas och trängs med varandra.
Alla tillför vi det mångkulturella,
det mångkulturella Stockholm,
det mångkulturella Sverige.
OBS: kriminalitet är något helt annat, 
kriminella finns i alla folk, 
blease, blanda inte mångfald för kriminalitet, 
mångfald är bra.

aa14.jpg?1594031770