Tycker att positivitet är något att sträva efter...hela tiden...positiv tänkande, positiv agerande...då mår man bättre...självklart är det inte alltid så lätt att vara positiv...men när jag märker att negativitet tar över, försöker jag spola bort negativitet genom att bearbeta det negativa och sedan gå vidare...jag tillåter numera mig inte att stanna längre tider hos negativa tankar...klart är dock att man någon gång triillar ner i negativitet igen, men då gäller det att bearbeta det negativa, bli klar med det och sedan gå vidare och se positivt igen.

Livet är ju inte hela tiden bara positivt...så är det...med man skall alltid sträva efter det positiva...
Att känna positiva tankar är bra för psyket, bra för hälsan på alla sätt.