Vänlig tunga som magnet för hjärtan, 
som själens bröd, 
visdomens och förståelsens källa.

En vänlig tunga är magneten för människornas hjärtan. Den är själens bröd, den kläder orden med mening, den är visdomens och förståelsens källa.
— Abdu’l-Bahá