Här sitter en invandrare
en invandrare som trivs
att vara en invandrare
Jag har samma värde som alla andra
fast jag är en invandrare
Jag vill bo där jag trivs bra
där jag känner trygghet
där jag kan leva ett bra liv