Förstår du allt det skrivna, 
det vad som står skrivet, 
eller börjar du tolka fritt, 
lätt att tolka efter ens eget tycke, 
hur fel det då kan bli, 
tolka försiktigt eller inte alls 
det som andra skriver, 
bättre låta bli än att tolka fel, 
såra inte andra genom att ljuga, 
såra inte genom att låssas läsa fel, 
då gör man sig själv bara löjlig, 
respektera andra ord, prat, 
prata, skriv vänligt tillbaks.

🙈 🙉 🙊