Varför lever jag? 
För att växa andligt, 
bli en bättre människa, 
därför lever jag.

sa5jag.jpg?1595820083