Varför lever jag? 

För att växa andligt, 

bli en bättre människa, 

därför lever jag.

sa5jag.jpg?1595820083