Alla älskar friheten, 
nästan alla vill krossa friheten, 
om inte sin egen, men andras frihet.

aa9.jpg?1593436739