Älskar du alla
Min ständiga samma fråga,
känner du kärlek till alla
försök, försök, försök, 
en liten gnista hjälper redan,
en liten gnista av kärlek hjälper redan,
du kan komma igång ...

ba2.jpg?1612092085